Για την κατασκευή 1 γούνας απαιτούνται 120 δέρματα μικρών ζώων.