Το 80% των παιδικών καθισμάτων δεν τοποθετούνται σωστά.