Οι ζώνες ασφάλειας κρατούν τους ανθρώπους ενωμένους