112

Το 112 είναι ο αριθμός που μπορείτε να καλεί-
τε δωρεάν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο.
Ας υποθέσουμε ότι βρίσκεστε σε ταξίδι σε μια χώρα της ΕΕ
και σας συμβαίνει ατύχημα ή απλώς είστε μάρτυρας κάποιου
ατυχήματος. Γνωρίζετε ποιον αριθμό πρέπει να καλέσετε
για να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης;
Καθώς όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι ταξιδεύουν για
δουλειά ή αναψυχή, εκατομμύρια πολίτες θα μπορούσαν να
βρεθούν σε αυτή την κατάσταση. Ευτυχώς, δεν χρειάζεται
να ψάχνετε και να απομνημονεύετε τον αριθμό έκτακτης
ανάγκης που ισχύει σε κάθε χώρα της ΕΕ που επισκέπτεστε.
Φτάνει να θυμάστε το 112!
Το 112 δεν υποκαθιστά τους υφιστάμενους εθνικούς
αριθμούς έκτακτης ανάγκης, αλλά στις περισσότερες
χώρες λειτουργεί παράλληλα με αυτούς. Ωστόσο, η
Δανία, η Φινλανδία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η
Σουηδία, η Μάλτα και η Ρουμανία επέλεξαν να έχουν ως
κύριο εθνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης το 112.
Τι γίνεται όταν καλείτε το 112;
Ένας κατάλληλα εκπαιδευμένος τηλεφωνητής απαντά
στην κλήση σας. Ανάλογα με τη χώρα, ο τηλεφωνητής είτε
επεξεργάζεται την κλήση σας απευθείας είτε την διαβιβάζει
στην κατάλληλη υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.
Οι τηλεφωνητές είναι όλο και περισσότερο ικανοί να απα-
ντούν στις κλήσεις προς το 112 σε περισσότερες από μία
γλώσσες, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για άτομα
που καλούν το 112 όταν βρίσκονται στο εξωτερικό.
Δώστε το όνομα και τη διεύθυνσή σας, καθώς και τον
αριθμό τηλεφώνου σας. Για την αποφυγή συγχύσεων, είναι
αναγκαίο να εντοπίζονται τα άτομα που καλούν το 112
επειδή το ίδιο περιστατικό μπορεί να έχει ήδη αναφερθεί
από πολλά άτομα.
Μην κλείσετε το τηλέφωνο αν καλέσατε κατά λάθος
το 112! Πείτε στην τηλεφωνητή ότι δεν υπάρχει κανένα
πρόβλημα, διαφορετικά θα πρέπει να σταλεί βοήθεια
έκτακτης ανάγκης επιτόπου για να το επιβεβαιώσει.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ  εδω

Καλέστε το 112
- για να επικοινωνήσετε με οποιαδήποτε υπηρεσία
έκτακτης ανάγκης
- σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ
- από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο ή και από τηλεφω-
νικό θάλαμο
- δωρεάν
Πότε μπορείτε να καλείτε το 112;

Καλέστε το 112 σε όλες τις περιπτώσεις έκτακτης ανά-
γκης όταν απαιτούνται υπηρεσίες πρώτων βοηθειών,
πυροσβεστικής ή αστυνομίας. Για παράδειγμα:
όταν
✔✔ είστε ο ίδιος θύμα ή απλώς μάρτυρας σοβαρού τροχαίου ατυχήματος
✔✔όταν βλέπετε να καίγεται ένα κτήριο.
✔✔όταν διαπιστώνετε διάρρηξη σε σπίτι.

Δεν θα πρέπει να καλείτε το 112 αν ζητάτε,
για παράδειγμα:

✖✖ πληροφορίες για την κυκλοφορία στους δρόμους
✖✖ μετεωρολογικό δελτίο
✖✖ γενικές πληροφορίες

Περιττές κλήσεις μπορούν να προκαλέσουν την υπερ-
φόρτωση του συστήματος θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή
αυτών που χρειάζονται πραγματικά άμεση βοήθεια.
Τηλεφωνικές φάρσες μπορούν επίσης να παρε-
μποδίσουν την άμεση αντιμετώπιση πραγματικών
περιστατικών έκτακτης ανάγκης. Εξαιτίας του μεγάλου
αριθμού τέτοιου είδους κλήσεων, το Βέλγιο, η Κύπρος,
η Γαλλία, η Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο αποφά-
σισαν να μπλοκάρουν τις κλήσεις στο 112 από κινητά
τηλέφωνα χωρίς κάρτα SIM.