Καλή επιτυχία σε όλους μας τους υποψηφίους , σε όλους , μηδενός εξαιρουμένου .