Γραμματικη

Ποίοι είναι οι αρχικοί χρόνοι του ρήματος 'πάρειμι';
* Πάρειμι, Γδύσιμι, Στήσιμι κι Κάνι μι Δικήςςς!